Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden

Petter Löfgren (bilden) är projektledare för Landsortsfarleden. Du når honom på petter.lofgren@sjofartsverket.se.
För press- och informationsfrågor kring projektet kan du höra av dig till landsortsfarleden@sjofartsverket.se
Landsortsfarleden ger också ut ett nyhetsbrev som ger fortlöpande information om projektet. Det distribueras elektroniskt. Vill du ta del av vad som händer i projektet vänligen skicka din mejladress till: landsortsfarleden@sjofartsverket.se 

 

 

 

Kontakt

UserPhoto

Petter Löfgren
Tel: +46104785728
petter.lofgren@sjofartsverket.se

Dela artikeln