Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden

Intresset är stort för vad som händer i farledsprojekt Landsortsfarleden. Därför tänker vi undan för undan publicera valda delar från kommande nyhetsbrev som är under produktion. På så sätt får du snabbare information via fliken Nyheter.

Nyhetsbrevet får du antingen som prenumerant till din personliga mejladress eller också kan du hitta det under fliken Nyhetsbrev. Vill du prenumerera går det bra att skicka ett mejl till landsortsfarleden@sjofartsverket.se. Prenumerationen är gratis. För att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet krävs det att vi har ett register med e-postadresser. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr.

En återblick har gjorts till första nyhetsbrevet i oktober 2016 då Sjöfartsverkets delegation och Länsstyrelsen i Stockholm möttes till det första officiella samrådsmötet om ny farledssträckning.

2019-11-27
Miljökonsekvensbeskrivningen i projekt Landsortsfarleden är unik. Unik eftersom regeringsbeslut ska tas om att få inrätta två nya farleds­avsnitt för första gången i svensk sjöfartshistoria. 
Här kan du läsa mer

2018-12-03 Samrådsmöte för vattenverksamhet

Hösten 2016 hölls samråd inför regeringens prövning för inrättande av två nya farledsavsnitt mellan Fifång-Regarn samt Oaxen-Skanssundet. I slutet av oktober 2018 hölls det senaste samrådet som gällde de vattenarbeten, främst muddring som planeras i farleden. 

Här kan du läsa mer

2018-08-22 Nytt skede i farledsprojekt Landsortsfarleden

Inför regeringens tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i Landsortsfarleden, genomförs en beredningsremiss där de som känner sig berörda kan yttra sig.

Här kan du läsa mer

2018-07-05 Ett fossilfritt samhälle börjar blomma

Efterfrågan ökar på lågsvavligt biobränsle från bränslehamnen i Södertälje. Från 13 500 ton 2015 till 107 000 ton juni 2018. Hamnen och kommunen jobbar tillsammans i miljöfrågor på vägen till ett fossilfritt samhälle.

Här kan du läsa mer

2018-06-28 "Viktig pusselbit för att nå ett fossilfritt samhälle"
Utvecklingen av planerad farled mellan Landsort och Södertälje Hamn behövs.
– Den är en viktig pusselbit för att nå ett fossilfritt samhälle enligt EU:s och svenska regeringens intentioner, understryker Hans Larsson vid Trafikverket.

Här kan du läsa mer

2018-06-04 Många sjöfartssatsningar i nationella planen

Regeringen fattade på måndagen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
- Aldrig tidigare har så många sjöfartsobjekt ingått till ett värde av sammanlagt cirka 5,1 miljarder kronor, säger Katarina Norén, GD för Sjöfartsverket.

Här kan du läsa mer

2018-04-25 Besök hos naturvårdsförening

Representanter för farledsprojekt Landsortsfarleden har varit ute och träffat medlemmar i Himmerfjärdens naturvårdsförening.

Här kan du läsa mer

2018-03-13 Södertälje snart Stockholms närmaste hamn

Om några år är Södertälje hamn Stockholms närmaste hamn. Då har man också hittat lösningar för att kunna ta in ännu mer gods än i dag, bedömer Robert Tingvall, vd för Södertälje hamn.

Här kan du läsa mer

2018-03-13 Snart halvägs i den juridiska processen

Snart har Sjöfartsverket kommit halvvägs i den juridiska hanteringen av farledsprojekt Landsortsfarleden. Den reviderade miljökonsekvensbeskrivningen för tillåtlighetsprövningen, har  skickats in till länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer

2018-02-26 Ny projektledare

Johan Wahlström har tillträtt som ny projektledare för farledsprojekt Landsortsfarleden.

Här kan du läsa mer

2018-01-26 Södertälje växer som godsnav till framtida sjöstad med Landsortsfarleden

Sjöfarten får en framtida nyckel­roll för Södertälje och Stockholms­regionen. Det menar Mats Johan­nesson, samhällsbyggnadsstrateg hos Södertälje kommun.

Här kan du läsa mer

 2017-11-21 Besök hos Nynäshamns kommunstyrelse och hos Sportfiskarna

Representanter för farledsprojekt Landsortsfarleden har nyligen hälsat på hos kommunstyrelsen i Nynäshamn samt hos Sportfiskarna i Stockholm. Syftet har varit att delge den senaste informationen, något som varit mycket uppskattat.

Här kan du läsa mer

 2017-11-16 Brygginventering och granskning under botten

Brygginventering och kompletterande geotekniska undersökningar har nyligen genomförts i Landsortsfarleden.

Här kan du läsa mer 2017-10-03 "Historiskt stort utfall av sjöfartsobjekt"

Aldrig tidigare har så många sjöfartsobjekt kommit med i Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet. Det säger Marielle svan, chef för Infrastrukturenheten vid Sjöfartsverket.

Här kan du läsa mer

2017-10-03 Många kompetenser och stor bredd

Projektgruppen för farledsprojekt Landsortsfarleden är samlad till avstämningsmöte.

Här kan du läsa mer

2017-08-30 Större fartyg minskar miljöpåverkan

I framtiden föreslås större fartyg trafikera Landsortsfarleden. -Större fartyg minskar miljöpåverkan per transporterat ton, säger Ida Fossenstrand, projektledare.

Här kan du läsa mer

2017-08-30 "Oerhörd höjning av sjösäkerheten"

- Förslaget till ny dragning innebär en oerhörd höjning av sjösäkerheten, säger Björn Öberg som jobbade 30 år som lots, varav merparten på Landsort/Södertäljeleden.

Här kan du läsa mer

2017-06-22 Vatten och matematik är hennes specialité

Christin Eriksson beräknar erosion och vattenrörelser till följd av att större fartyg planeras trafikera Landsortsfarleden.

Här kan du läsa mer

2017-06-22 Dialog med Oaxens samfällighetsförening

Representanter för Oaxens samfällighetsförening passar på att informera och ställa frågor till den samlade expertisen på plats när projektgruppen är samlad till avstämningsmöte.

Här kan du läsa mer

2017-03-09 Farledsprojekt prövas alltid i flera instanser

Intresset ökar för Södertälje hamn om beslutet fullföljs att stänga oljehamnarna i Stockholm. Samtidigt projekteras för en ny farled mellan Landsort och Södertälje. Prövning sker i två steg: dels av regeringen och dels av Mark och miljödomstolen.

Här kan du läsa mer

2017-03-09 Nya möjligheter med östliga alternativet

Här kan du läsa mer

2016-12-16 Landsortsfarleden -projektet som intresserar många

Sjöfartsverket hälsar på hemma hos Hans Lennartsson i Grimsta för att höra hans åsikter. Hos Östertälje båtklubb samlas ett 60 tal personer för presentation av farledsprojektet.

Här kan du läsa mer

2016-11-10 Noggranna utredningar för miljökonsekvensbeskrivningen

Många utredningar görs inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen: fastighetsutredning med stöd av lantmätare, utkast till fågel- och bullerutredningar och en hydrodynamisk modell har tagits fram där studier om erosion och svall ingår.

Här kan du läsa mer

2016-10-04 Historisk dag för projekt Landsortsfarleden

Tisdagen den 4 oktober 2016 möts Sjöfartsverkets delegation och Länsstyrelsen i Stockholm för det första officiella samrådsmötet om ny farledssträckning. På kvällen är allmänheten inbjuden till samrådsmöte i Södertälje stadshus.

Här kan du läsa mer

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln