Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter

 


Sittande: Susanne Ohlin, inköpare, Ida Fossenstrand, projektledare, Therese Stark coh Mattias Bååth, uppdragsledare miljö, respektive uppdragsledare Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Stående: Åsa Wilske, market director, Ramböll, John sternbeck, miljöhandläggare, Daniela Wigmo, projektekonom, Bertil Skoog, nautisk expert, Ola Mattisson, Södertälje hamn och Johan Wahlström, samordnare infrastruktur.

Projektgruppen för farledsprojekt Landsortsfarleden har varit samlade till avstämningsmöte.

Samlingsplats var Sjöfartsverkets kursgård på Arkö. Där samlades ansvariga från Sjöfartsverkets sida och Rambölls uppdragsledning som arbetar med Miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad gjorde ni?

-Vi diskuterade frågor som uppkommit i samband med tillåtlighetsprocessen, hur arbetet gått hitintills för oss och förbättringar som kan bli aktuella. Kort sagt hur arbetet rullat på, förklarar Ida Fossenstrand, projektledare.

Hur utses en projektgrupp?

-Den består av projektledare och aktiva medarbetare. Gruppens bemanning varierar utifrån projektfas. Medlemmarna har ett gemensamt ansvar för projektets totala resultat.

-Det betyder att deltagarna dels behöver leverera individuella resultat och dels kunna samverka med varandra.

Kan du ge exempel på kompetenser?

-Exempel är delprojektledare för farledsdesign, miljö, utmärkning och muddring/teknik. Delprojektledaren tar i sin tur in nödvändig expertkompetens antingen från Sjöfartsverket eller från konsultbyråer.

Hur ofta träffas ni till dessa möten?

-Detta var ett större möte som hålls en gång per år. Våra ordinarie projektmöten hålls ungefär en gång i månaden. De första projektmötena började hållas under 2016 när vi fick startbesked av Trafikverket.

-Vi fortsätter träffas så länge farledsutredningen pågår.

Vad innebär det tidsmässigt?

- Vi arbetar tills dess att domen vunnit laga kraft, vilket är omöjligt att säga i dagsläget.

-Det beror på eventuella överklagningar samt handläggningstider hos länsstyrelsen och regeringen.

Dela artikeln