Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter
  • Breddad farled gör att fartygen kan mötas nästan överallt.
  • Säkerhetsmarginalerna ökar.
  • Maxdjupgående ökar från 9- till 10,5 meter.
  • Maxlasten ökar från cirka 14000- till 50 000 ton.
  • Fartygslängd i dag: 160 meter i dagsljus, 200 meter med vissa restriktioner. Med förslaget: 220 meter, inga mörkerrestriktioner, trafik dygnet runt.
  • Förutsättning för att projektet genomförs är att det kommer med i nationella planen för transportinfrastruktur som regeringen beslutar om 2018.
  • Preliminär byggstart respektive färdigställande: 2020/2021, beroende på prövningsprocessen.
  • Preliminär kostnad: cirka 260 miljoner kronor i 2015 års penningvärde.

Dela artikeln