Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter

Den här presentationen gjordes i Södertälje vid riskidentifieringsmötet om förslaget till utbyggnad av Landsortsfarleden. Syftet med mötet vara att identifiera, bedöma och jämföra nautiska risker samt komma med förslag på riskreducerande åtgärder. Konsultföretaget Kamahura Teknik AB ansvarade för mötet som pågick under en hel dag.

Till presentationen

Dela artikeln