Start > Farledsprojekt > Landsortsfarleden > Nyheter

 
Sjöfartsverkets Johan Wahlström och Bertil Skoog visade film om Landsortsfarleden.

Ett samrådsmöte om den framtida sträckningen av Landsortsfarleden har hållits i Södertälje stadshus. Målet med projektet är att anpassa den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje för framtida fartygstrafik. Det sker genom att öka kapaciteten och tillgängligheten samt förbättra sjösäkerheten i farleden.

Projektledare Bertil Skoog informerade om projektetets gång och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som måste göras enligt lag för att få en helhetssyn av hur fauna och miljö kan påverkas av planerad verksamhet.

Samhällsstrateg Mats Johannesson, Södertälje, talade om att invånarantalet ökar parallellt med ett växande näringsliv.

– Mälardalen är en mycket expansiv region och Södertälje blir porten dit i och med den förbättrade infrastrukturen som följer med den nya farleden, sa Mats Johannesson.

Flera olika experter fanns på plats och besvarade frågor från allmänheten. Stort intresse rönte den korta filmen som producerats av Sjögeografi, Sjöfartsverket. Den visar skalenligt hur ett fartyg kör längs den föreslagna nya sträckningen av Landsortsfarleden.

Tidigare på dagen hade delegationen från Sjöfartsverket mött Länsstyrelsen i Stockholm för det första officiella samrådsmötet.


Ett 40-tal personer kom till samrådsmötet i Södertälje stadshus.

Dela artikeln