FACEBOOK

2016-09-22

Facebookbild

Det finns en mängd skäl till att du som färdas i en fritidsbåt ska hålla undan för större fartyg – inte minst för din egen säkerhet. Se Expressens tv-inslag om jet ski-föraren som undkommer ett alldeles för närgånget möte med ett handelsfartyg med blotta förskräckelsen och hör Jörgen Cardestig, lots och sjöräddningssamordnare på Sjöfartsverket, berätta om de strömmar som uppkommer i närheten av ett större fartygsskrov. Du som är fritidsskeppare känner väl till regeln om trånga farleder? Händelsen i inslaget inträffade inte i Sverige. http://www.expressen.se/tv/omtalat/jetski-foraren-pa-vag-att-sugas-in-i-lastfartygets-propeller/

Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande