Start > Sjöfart > Farleder och underhåll

Sjövägmärken utnyttjas för att underlätta navigationen för sjöfarten och för att minska risken för olyckor. De fyller således samma funktion som vägmärken på land.

Hur sjövägmärken ser ut och ska användas har tidigare reglerats i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:19) om sjövägmärken. Sjöfartsverkets föreskrift om sjövägmärken upphörde den 2019-04-01 och har ersatts av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:12) och allmänna råd om sjövägmärken.