Start > Sjöfart > Isbrytning

Inom Sjöfartsverket är det sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, som har fått uppdraget att svara för tjänsten ICE-info.

Tjänsten innebär i korthet:

  • Ta emot passageanmälan (ATP) från fartyg, samt ge den första informationen om isläget, isbrytarnas läge samt eventuella dirigeringar
  • Ta emot ankomstmeddelande.
  • Ta emot avgångsmeddelande, samt i samband med avgång ge den senaste informationen till fartygen

ICE-info vidarebefordrar informationen till berörda, genom det gemensamma systemet IBNet.
ICE-info delger fartygen dirigeringsvägar och kontaktinformation.
ICE-info förmedlar vid behov kontakter mellan isbrytare och fartyg.

Dela artikeln