Start > Sjöfart > Isbrytning > Våra isbrytare > Isbrytaren/Forskningsf...

Sommar 2016 genomföde Sverige och Kanada den gemensamma polarforskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016. Maringeologi, atmosfärforskning och miljökemi står i centrum för de svenska forskarna som ska använda Sjöfartsverkets isbrytare Oden som forskningsplattform.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. Under sommaren 2016 användes Oden och kanadensiska Louis Saint Laurent under expeditionen som främst koncentrerades till Arktiska oceanen.

Medan svenskarna fokuserarade på maringeologi, atmosfärforskning och miljökemi ägnade sig kanadensarna åt att samla in data kring den kanadensiska kontinentalplattans utsträckning.

Läs befälhavarens veckobrev:

 2016-09-13

 2016-09-06

 2016-08-30

 2016-08-23

 2016-08-16

Dela artikeln