Start > Sjöfart > Isbrytning > Våra isbrytare > Isbrytaren/Forskningsf...

Årets forskningsexpedition med isbrytaren Oden heter Arctic Ocean 2018. Det övergripande temat för forskningen handlar om molnens roll för klimatet och hur det mikrobiologiska livet i havet och isen är kopplat till hur moln bildas i Arktis.

Veckobrev från isbrytaren Oden: 

 Veckobrev 2018-09-12

 Veckobrev 2018-08-22

 Veckobrev 2018-08-10

Trevlig läsning!

Klimatet i Arktis förändras snabbare än någon annanstans på jorden. En av de tydligaste följderna av uppvärmningen är en krympande havsis, särskilt på sensommaren. Molnen spelar en viktig roll i det arktiska klimatet eftersom de bland annat reflekterar och sprider strålning från solen och jorden, vilket styr hur havsisen fryser och smälter. Att bättre förstå hur dagens klimatförändringar påverkar Arktis, och hur det i sin tur påverkar det globala klimatsystemet, är en nyckel till att kunna göra prognoser för framtidens klimat.

Oden byggdes 1988 och är den enda svenska isbrytaren med arktisk isklass. Fartyget har fungerat som basfartyg för internationella forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. Årets expedition är ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och amerikanska National Science Foundation.

Läs mer om expeditionen i Polarforskningsportalen: https://polarforskningsportalen.se/arktis/expeditioner/arctic-ocean-2018

Dela artikeln