Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2017-01-20 kl. 18.45

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:  

Karlsborg - Skellefteå
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Holmsund - Örnsköldsvik
Lägst isklass II och 2000 dwt

Ångermanälven
Lägst isklass II och 2000 dwt

Mälaren
Lägst isklass IC och 1300 dwt eller
Lägst isklass II och 2000  dwt

 Aviserade restriktioner:  

From Jan 23, 2017 
Karlsborg - Haraholmen
Lägst isklass IB och 2000 dwt

Skellefteå - Örnsköldsvik
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Ångermanälven
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Härnösand - Skutskär
Lägst isklass II och 2000 dwt

Mälaren
Lägst isklass IC och 1300 dwt

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

 

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Assisterar Norra Kvarken
Atle:   Assisterar vid behov i Bottenviken
Ymer:   Assisterar i Bottenviken
Frej:   Förtöjd i Luleå
 Oden:   Förtöjd i Luleå
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Hemsida
Isprognos:   

Övervägande västliga vindar och svag istillväxt.

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.

Nästa uppdatering:  

23 jan 2017