Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2017-04-27 kl. 0854

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:  

Karlsborg - Luleå
Lägst isklass IA och 2000 dwt

Haraholmen
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Skellefteå
Lägst isklass II och 2000 dwt

Ångermanälven
Lägst isklass II och 2000 dwt

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

Fartyg destinerade till Luleå och Karlsborg:
WP1.                  N 64-51, E 22-14
WP2                   N 64-50, E 22-13

Vid WP1 kontakta isbrytare

Fartyg destinerade till Haraholmen och Skellefteå använder sommarrutt.

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
Atle:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
Ymer:   Assisterar i Bottenviken
Frej:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
 Oden:   Avslutat isbrytningsexpedition. Förtöjd Luleå
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:   

SMHI Istjänst Is till havs

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.

Nästa uppdatering:  

Uppdateras vid behov