Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2018-02-12 kl. 14:55

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:   From 25 januari 2018 kl 0000 är Trafiksepareringen i Norra Kvarken tillfälligt indragen
Gällande restriktioner:  

KARLSBORG - SKELLEFTEHAMN
Lägst isklass IA och lägst 4000 dwt 

HOLMSUND - ÖRNSKÖLDSVIK
Lägst isklass IB och lägst 2000 dwt 

ÅNGERMANÄLVEN
Lägst isklass IB och lägst 2000 dwt

HÄRNÖSAND - SKUTSKÄR
Lägst isklass II och lägst 2000 dwt

VÄSTERÅS - KÖPING
Lägst isklass IC och lägst 2000 dwt

ÖSTRA MÄLAREN
Lägst isklass IC och lägst 1300 dwt eller
lägst isklass II och lägst 2000 dwt

VÄNERN, TROLLHÄTTEKANAL och GÖTA ÄLV
Lägst isklass IC och lägst 1300 dwt eller
lägst isklass II och lägst 2000 dwt

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Gällande dirigeringsvägar:  

Fartyg till hamnar i Bottenviken

Nordvalen E               63° 44.0' N       021° 56.0' E
Kokkola rds                64° 00.0' N       022° 39.0' E
Ulkokalla                    64° 22.0' N       023° 10.0' E
E Skelleftehamn          64° 40.0' N      022° 30.0' E

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Assisterar Norra Kvarken / Norra Bottenhavet
Atle:   Assisterar södra Bottenviken
Ymer:   Assisterar Bottenviken
Frej:   Assisterar norra Bottenviken
 Oden:   Assisterar Bottenviken
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:  

SMHI Istjänst Is till havs

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
Epost: opc@sjofartsverket.se