Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Nautisk information
Ankare på fartyget Maersk

I området mellan Vinga och Tistlarna finns tre ankarplatser

Större bild

Ankarruta "A", WSW om Trubaduren, används för större tonnage i väntan på kajplats/order e.d. Bottendjup ca 60 m - 40 m.

Ankarruta "B", SSO om Trubaduren, används av övriga i väntan på kajplats/order e.d. Bottendjup ca 40 m - 30 m.

Ankarruta "C", O om Trubaduren, används för bunkringar/besättningsbyten/supply e.d. Bottendjup ca 30 m - 20 m.

Inomskärs
Större bild
Dana Fjord, norr om Vinga Sand,  har 35 m - 20 m djup och lerbotten. Väl skyddad ankarplats föutom vid sydliga vindar. Används bl.a. för bunkring av större fartyg vid dåligt väder. Lämplig ankarposition är markerad i sjökort som "D1".

Större bild
Rivö Fjord, syd om Torshamnen, har 19 m - 11 m botten av lera. Används normalt för bunkring och i väntan på kaj för mindre- och medelstort tonnage. Lämpliga ankarpositioner är markerade i sjökort som "R1-R4".

Fartyg ska kontakta VTS Göteborg före ankring för bekräftelse av lämplig ankarplats samt anmäla då fartyget har ankrat.
Källa: Svenska sjökort 931 och 9313

Dela artikeln