Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Lotsplikt
Bogsering
Kategori Lotsplikt gäller då den bogserade enheten överstiger:
1, 2, & 3 Längd: 70 m  Bredd: 14 m 
(för djupgående gäller värden för resp. farled)
  • Bogserbåt: Enbart djupgåendet hos ett bogserfartyg eller en pusher som inte är ihopkopplad med en annan farkost medför inte lotsplikt.

 

Källa: Lotsningsföreskrifterna (TSFS: 2012:38)

Dela artikeln