Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Kalmar
Containerfartyg i farled

Riktvärden gällande maxmått för fartyg samt bogserbåtskrav, mörker- och vindrestriktioner mm inom lotsområde Kalmar.

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för redare, fartygsbefäl och mäklare i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till den mängd faktorer, som ytterligare påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena. 

Riktvärden för Simrishamn, Åhus, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona
 

Riktvärden för Bergkvara, Degerhamn, Kalmar, Jättersön, Oskarshamn, Simpevarp, Flivik, Västervik
 

Riktvärden för Visby, Klintehamn, Storugns, Kappelshamn, Strå, Slite och Slite lanthamn
   
TS Rekomendation för Oceankajen i Oskarshamn gällande fartyg >150m
   
Rekomendation för Oljekajen i Oskarshamn
   
Beslut om avsteg från gällande restriktion "Inre hamnen Oskarshamn"
   
Beslut om avsteg från GÄLLANDE RESTRIKTION Kalmar hamn

 
  Tvåmanslotsning Lokal

 

Dela artikeln