Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Hamninformation > Ankarplatser
Lysekil - översiktsbild

Ankarplatser Brofjorden

Ca 4 M sydsydväst om Brofjordens angöring finns ett ankringsområde för stora tankfartyg. Bottendjup ca 60 m
 
Ost om Bohus-Malmön finns 4 st ankarplatser med bokstavsbeteckningen (A-D). God hållbotten av lera, djup ca 30 m.
 
Väst och ost om Lindholmen finns ankarplatser markerade (F & G). 30 m - 25 m.

Vid Fiskebäcksvik utanför lotsstationen ankarplats markerad (H). 30 m -25 m.

I inre östra delen av Brofjorden, Trommekilen markerad med (I), finns en ankarplats med ca 19 m djup och lerbotten. Platsen är skyddad men har begränsat manöverutrymme och mindre god hållbotten och bör endast användas av mindre fartyg, max 10 000 dwt.

Lysekil

Lysekils redd

I regel utnyttjas främst i hamnens omedelbara närhet (Lysekils redd): syd om ön TOVA eller ost om Grötö rev. 30 m – 25 m
 

Stora Skeppsholmen

Ost om Stora Skeppsholmen, nord om Lysekil, finns ankarplats med ca 18 m djup och botten av lera. Beakta Stora Skeppsholmens landgrundning samt 5,2 m grundet nord om ankarplatsen.

Strömstad

Kosterhamnen

Kosterhamnen,vid östra sidan av Sydkoster, har 15 m - 25 m djup med botten av lera.

Flo, nord om Råssö

Flo, nord om Råssö, har 12 m - 13 m djup med botten av sand och lera.

 

Källa: Svenska sjökort 93, 933 och  9331.

Dela artikeln