Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida, länk till höger.

  • Lysekil:
    Preem raff råoljefartyg överstigande 260 meter l.o.a. eller bredd 40 meter ska ha två lotsar.
  • Preem raff produktkajer: LOA 200 meter B 35 meter ska ha två lotsar
  • Strömstad/Lysekil hamn: LOA 150 meter B 30 ska ha två lotsar
  • Marstrand
    Generellt:  För fartyg som är längre än 230 meter eller mer eller bredare än 35 meter eller mer krävs det två lotsar.
  • För fartyg till Wallhamn gäller att fartyg över 200m i längd eller är bredare än 35 m skall ha två lotsar.