Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering
Bogsering av fartyg

Bogserbåtskrav Brofjorden/Lysekils lotsstation

Riktlinjerna för produkthamnen respektive råoljekajen är framtagna som vägledning för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång. De är beräknade för normala ström- och vindförhållanden vilket innebär att det vid vindförhållanden utöver det vanliga kan bli aktuellt med ytterligare bogserbåtar.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning kan t.ex. vara; styrka och riktning på vind och ström, manöverutrymme, fartygets lateralplansyta över och under vatten, fartygets egna manöverförmåga, klaring mellan köl och botten, tillgängliga bogserbåtstyper etc.

Det finns en lista över fartyg vilka är speciellt utrustade för att gå till och från kaj för egen maskin, och har dispens från bestämmelserna. Kontakta Preemraff Lysekil för aktuell lista.

För gällande bestämmelser om bogserbåtskrav samt procedur för beviljande av undantag  se vidare under länkarna till Produkthamnen respektive Råoljekajen.

 

Interna Länkar

Externa Länkar

Dela artikeln