Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering
Eskortbogsering

I syfte att förbättra säkerheten gäller eskortplikt för följande tonnage:

Alla tankfartyg, med en dwt på 15 000 eller däröver som är lastade eller i barlast skall eskort bogseras. Fartyg på 20 000 DWT eller mer som inte uppfyller OCIMF:s rekommendationer ska assisteras av ytterligare 1 bogserbåt. Med dwt avses fartygets dödvikt vid max sommardjupgående (summer draft).

Alla gasfartyg oavsett storlek skall eskortbogseras.

Samtliga ammoniaklastade fartyg, oavsett storlek, skall eskortbogseras.

Eskortbogsering ska ske från passage av Skallens fyr till/från kaj eller inre ankarplatser. Utgående fartyg eskorteras till västkardinalboj på Marstrandsfjorden. Eskortbåten skall vara eskort klassad.

Den normala lotsningsproceduren innebär dessutom att alla tankfartyg med LOA över 130 meter eskortbogseras vid passage av Tjörnbron. Eskortbåten skall vara eskort klassad.

 

 


 

Dela artikeln