Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Farledsbegräsningar > Oxelösund-Bråviken

Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter  mm. för området Oxelösund / Bråviken för lotsade fartyg.

                                                                                   Uppdaterad : 2017-06-02

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.

Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

Förkortningar:  

 

 

        D. Dager
        M. Mörker
        UKC. Under keel clearance, min meter.
        TMD.

Tillåtet Maximalt Djupgående i meter.

        LOA. Fartygets längd över allt i meter.
        B. Fartygets största bredd i meter.
        KL. Kajlängd i meter.
        MGMF. Mycket god manöverförmåga
( pitch / bogpropeller och spec.
roderarrangemang).
   


 


 
 

 Fartygsstorlekar och Tillåtet Maximalt Djupgående i meter  mm. för området
 Norrköpings inre hamnar. 

PAMPUSRÄNNAN:
Bredd = 100m UKC = 1.4m
Vind och siktrestriktioner
:
Länk till sidan: Vind och siktrestriktioner för Norrköpings yttre hamnar (inkl. Pampusrännan).
 

 

LINDÖKANALEN:
Bredd = 45–60m UKC = 1,1m
Vind och siktrestriktion:
Vid passage med fartyg >185m: min. 2M sikt.
Fartyg med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast, kranar etc. kan ej påräkna passage under mörker.

Vid passage med fartyg >185m med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast, kranar etc: max vindstyrka 8 m/s.

 LINDÖKANALEN - Maximala mått för fartyg

 LJUS

 TMD

 UKC

  L

  B

 OBS - Vissa kajer har andra maxmått!

 D

 7,3

 1,1

 180

 26,0

 

 M

 7,3

 1,1

 165

 23,0

 

 NORRKÖPINGS INRE HAMNAR:

 

 LJUS

TMD

 UKC

  L

  B 

 SÖDER

 KAJ 61 (RORO)

 D/M

 7,3

 0,6

   

 KAJ 59 -45

 D/M

 7,3

 0,6

   

 KAJ 43 – 41 

 D/M

 6,9

 0,6

   

 KAJ 39 – 15

 D/M

 6,3

 0,6

   

 KAJ 13 – 7

 D/M

 5,3

 0,6

   

 NORR

 KAJ 2 – 6

 D/M

 5,3

 0,6

   

 KAJ 8 – 20

 D/M

 6,3

 0,6

   

 KAJ 36 (Ågrenskajen)

 D/M

 4,3

 0,6

   

 KAJ 38 – 40 (Tyngdlyft) *

 D

 7,3

 0,6

 155

 24,0

*= Om ett fartyg ligger på kaj 40, är max  tillåten fartygslängd till T38 = 135 meter

 M

 7,3

 0,6

 140

 23,0

 OBS! RORO vid T-kran 

 D/M

 5,3

 0,6

   

 KAJ 42 – 44. 

 D/M

 6,3

 0,6

   

 Cementa

 D/M

 5,8

 0,6

125

19,0

  

HAMNAR INNANFÖR HÄNDELÖBRON:

 

 LJUS

TMD

 UKC

  L

  B 

 Passage av Händelöbron

 D

 6,8

 0,6

 145

 22

 

 M

 6,8

 0,6

 120

 17,0**

 

 M

 6,8

 0,6

 136

 20,0 MGMF

 Ramshäll

 D

 6,8

 0,6

 145

 22

 

 M

 6,8

 0,6

 120

 17,0**

 

 M

 6,8

 0,6

 136

 20,0 MGMF

 Tallbacken

 D

 6,8

 0,6

 145

 22

 

 M

 6,8

 0,6

 120

 17,0**

 

 M

 6,8

 0,6

 136

 20,0 MGMF

 ** Lastade konventionella fartyg vid gynnsamt väder.

 

 Supra

 D/M

 6,0

 0,6

 115

 15,0

 Passage av inneliggande fartyg vid Suprakajen ej tillåtet.  

För ankomst/avgång Supra, krävs fungerande bogpropeller.

 


Sidan uppdaterad: 2019-07-03