Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Köping

Köping

Kriterier

bogserb

anm

Ankomst och avgång

 

 

Djuphamnen samt kaj 20, 40 och 45

Loa 110,00 m eller mer alternativt 

djupg 4,50 m eller mer alternativt

kajlängd  < 125% av fartygslängd

1

a, b

 

 

 

 

Oljepiren

Loa ≥ 110 m

1

a, b

 

 

 

 

 

Vändning Djuphamnen

 

Loa ≥ 120,00 m eller djupg ≥ 5,50 m

1

a

 

 

 

 

Vändning i Oljehamnen för passage till eller från kaj 1 – 8, 20, 40 och 45

(Dvs. när fartyget skall backas till eller från vändplanen vid oljehamnen)

 

Loa ≥ 120,00 m eller djupg ≥ 5,50 m

1

 

 

Anmärkningar

a

Bogpropeller motsvarar en bogserbåt

 

b

Fartyg utan bogpropeller som redan är vända kan avgå utan bogserbåt

 

 

*Med fungerande menas att utrustningen ska kunna utnyttjas till 100 %

Dela artikeln