Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Nynäshamn (Oljehamn)
Bogserbåt
Nynäshamn  Tankfartyg
Ankomst &
Avgång
Längd > 130,00 m
Längd > 160,00 m
Längd > 200,00 m
Längd > 240,00

1 bogserbåt 20 ton
2 bogserbåtar 43 ton
3 bogserbåtar 73 ton
3 bogserbåtar 100 ton, varav minst två av tractor/ASD typ

Kommentarer Nynäshamn

  • Med längd avses L.O.A.
  • Fungerande* bogpropeller ersätter 1 bogserbåt.
  • Bogserbåtarnas minsta dragkraft ska alltid vara minst 3 ggr max vindkraft.
  • Max vind för ankomst och avgång: 13 m/s.

    * Med "fungerande" menas att utrustningen skall kunna utnyttjas/fungera till 100%

 

Källa: Beslut av lotsområdeschefen

Dela artikeln