Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Södertälje
Fartyg i nattmörker

Mörkerrestriktion vid lotsning av fartyg med längd > 160 m(1) till och från Södertälje.

Ankomst

Lots bordar vid Landsort 

 • April - september
  Lots tidigast 2 tim före solens uppgång.
  Lots senast 3 tim före solens nedgång.
 • Oktober - mars
  Lots tidigast 1½ tim före solens uppgång.
  Lots senast 3½ tim före solens nedgång.

Avgång

Lots ombord i Södertälje

 • April - september
  Lots tidigast ½ tim före solens uppgång.
  Lots senast 1 tim före solens nedgång.
 • Oktober - mars
  Lots tidigast vid solens uppgång.
  Lots senast 1 tim före solens nedgång.

Tid enligt Den Svenska Almanackan - Stockholms horisont.

 (1) För fartyg längre än 160 m kan särskilt tillstånd sökas för avsteg från gällande mörkerrestriktion. Ansökan ställs till lotsområdeschefen Södertälje på den blankett som finns att ladda ner..

Källa: Lotsområdeschefen

Dela artikeln