Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Södertälje
Bogserbåt


Följande riktlinjer är framtagna som vägledning för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång i Södertälje hamn. De är beräknade för max vindhastighet 10 m/s. Vid vindhastigheter över 10 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som framgår av nedanstående riktlinjer.

 

 

LOA

Bogserbåtar

Anmärkning

 

Brandalsund

160 m

1

a

 

 

180 m

2

a, b, c

Ankomst

 

 

 

 

kaj nr

Södertälje

 

 

 

4

Uthamnen

120 m

1

a

5

 

100 m

1

a

 

 

130 m

2

a

 

 

160 m

 

e

 

 

 

 

 

6-8

15-16

Oljehamnen

Igelstakajen

130 m

1

a

≥ 160 m

2

a

9-13

 

Sydhamnen

 

130 m

1

a

160 m

2

a, b, c

 

 

180 m

2

a

 

 

 

 

 

Avgång

 

 

 

 

4

Uthamnen

100 m

1

a

5

 

100 m

1

a

 

 

130 m

2

a

 

 

 

 

 

6-8

Oljehamnen

160 m

2

a

15-16

Igelstakajen

9-13

Sydhamnen

160 m

2

d

Fartyg med två framdrivningspropellrar eller azipod

e

 

Anmärkningar

a

Fungerande* bogpropeller ersätter en bogserbåt.

b

Fungerande* sternthruster, Becker-, Schilling eller liknande högeffektsroder ersätter en bogserbåt. 

c

Fartyg med fast propeller får ej avsteg p.g.a. roderarrangemang. 

d

Om fartyget har vänts vid ankomst (är förtöjt med stäven sydvart) kan antalet bogserbåtar reduceras till en. Om fartyget har bogpropeller kan fartyget avgå utan bogserbåt. 

e

Antal bogserbåtar fastställs av lotsområdeschefen efter enskild prövning.

* Med fungerande menas att utrustningen skall kunna utnyttjas/fungera till 100 %.

Inget av ovanstående hindrar Lotsområdeschefen att besluta om ytterligare
bogserbåtar för ett enskilt fartyg då det anses nödvändig.

Fastställt av Lotsområdeschefen Södertälje

Dela artikeln