Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

59 21,5' N 17 03,0' E      Sjökort 111, 113

Hamn
Gåsskärskajen är en 99 m lång betongkaj för utlastning av spannmål. Max fartygsdimensioner längd 90,0 m bredd 13,0 m, detta pga passagen av Tosteröbron och Kolsundet.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående
Farleden via Hjulstabron medger 5,0 m och via Kolsundet 3,5 m.

Vattendjup vid kaj
5,5 m. Max ankomst- avgångsdjupgående 5,0 m.

Farled
Segelfri höjd via Hjulsta 26 m och via Kolsundet 26 m. För övrig information se Mälarleden.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekommendationer.

Mörkerrestriktioner
Följande mörkerrestriktioner är utfärdade för Strängnäs.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
0,7 sydost om Hästskär, pos. 59 28,6' N 16 54,2' E.

Dela artikeln