Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Strängnäs (Gorsingeholm)

april - september, ankomst

Via Hjulstabron
Lots i Södertälje tidigast 4½ tim före solens uppgång.
Lots i Södertälje senast 4½ tim före solens nedgång.  

Lots i Hammarbyslussen tidigast 5½ tim före solens uppgång.
Lots i Hammarbyslussen senast 5½ tim före solens nedgång.    

Lots i Bålsta tidigast 2½ tim före solens uppgång.
Lots i Bålsta senast 2½ tim före solens nedgång.     

Västerifrån
Lots i Västerås tidigast 2 tim före solens uppgång.
Lots i Västerås senast 2½ tim före solens nedgång. 

Lots i Köping tidigast 3½ tim före solens uppgång.
Lots i Köping senast 4½ tim före solens nedgång.

                     

oktober - mars, ankomst 

Via Hjulstabron
Lots i Södertälje tidigast 4 tim före solens uppgång.
Lots i Södertälje senast 5 tim före solens nedgång.  

Lots i Hammarbyslussen tidigast 5 tim före solens uppgång.
Lots i Hammarbyslussen senast 6 tim före solens nedgång.    

Lots i Bålsta tidigast 2 tim före solens uppgång.
Lots i Bålsta senast 3 tim före solens nedgång.

Västerifrån                                                                                                             Lots i Västerås tidigast 2½ tim före solens uppgång.
Lots i Västerås senast 3 tim före solens nedgång. 

Lots i Köping tidigast 3 tim före solens uppgång.
Lots i Köping senast 5 tim före solens nedgång. 

 

april - september, ankomst 

Via Kolsundet
Lots i Södertälje tidigast 2 tim före solens uppgång.
Lots i Södertälje senast 2 tim före solens nedgång.  

Lots i Hammarbyslussen tidigast 2½ tim före solens uppgång.
Lots i Hammarbyslussen senast 3 tim före solens nedgång. 

 

oktober - mars 

Via Kolsundet
Lots i Södertälje tidigast 2 tim före solens uppgång.
Lots i Södertälje senast 2½ tim före solens nedgång.  

Lots i Hammarbyslussen tidigast 3 tim före solens uppgång.
Lots i Hammarbyslussen senast 3½ tim före solens nedgång.   

 

Avgång
Fartyg får lots i Gorsingeholm tidigast ½ tim före solens uppgång eller senast 1½ före solens nedgång oavsett om man avser gå via Hjulsta eller Kolsundet. Under april - september kan avångstiden justeras med ½ till fartygets förmån.  
 

Källa: Lotsområdeschefen

Dela artikeln