Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

59 16' N 17 32,4' E      Sjökort 111

Hamn
Kajen har en total längd av 180 m.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående: 4,5 m vid en LOA < 90 m

Vattendjup vid kaj: 4,7 - 5,0 m

Farled
Segelfri höjd via Södertälje 35 m och via Hammarbyleden 25 m. För övrig information se Mälarleden.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekommendationer.

Mörkerrestriktioner
För information om mörkerrestriktioner.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplaster
0,6 M väst om Bornhuvuds fyr.

Dela artikeln