Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Västerås (Västra hamnen)
Bogserbåt

  

Västra Hamnen

Kriterier

bogserb

anm

Ankomst och avgång

 

 

Kaj 39 – 50 och Oljehamnen

Loa ≥ 115,00 m eller

djupg ≥ 4,50 m eller

kajlängd  < 125% av fartygslängd

1

a, b

Kaj 51 - 54

Loa ≥ 115,00 m eller

djupg ≥ 4,50 m eller

kajlängd  < 125% av fartygslängd

1

a

 

Anmärkningar

a

Bogpropeller motsvarar en bogserbåt

 

b

Fartyg som redan är vända kan avgå utan bogserbåt

 

   * Med fungerande menas att utrustningen skall kunna utnyttjas/fungera till 100 %.

 

 

 


 

Källa: Beslut Lotsområdeschefen

Dela artikeln