Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

Tillåtet Max Djupgående(TMD) - Alternativa leder

 

Björköleden

7,0 m 

Bogesund - Ropsten (Max LoA = 120 m)

8,0 m 

Gäddviken

6,5 m

Gällnöport

5,5 m

Hammarbyleden

5,4 m 

Lerviksleden

5,5 m

Lindalssundet

8,0 m

Norrtälje - Kapellskär

4,9 m 

Ramsösund

5,5 m

Sandhamnssundet

5,0 m

Syd Ålandet

8,0 m

Valöarna - Nyvarp

5,0 m

Västra kanholmssund

5,5 m

Dela artikeln