Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

Riktvärden för lotsning av tankfartyg i farlederna
i Lotsområde Stockholm

 

TANKFARTYG DUBBELBOTTEN (s.k. "Miljötankers")
Dagsljus och god sikt
Max
mått

Sandhamn

Tjärven
(Furusundsleden)

Simpnäs

Landsort 1)

Längd 200,00 m 200,00 m 145,00 m 175,00 m
Bredd 32,31 m 32,31 m 19,00 m 26,00 m
Djupg. 11,00 m 9,00 m 7,00 m 10,00 m
Mörker och väsentligt nedsatt sikt
Längd 175,00 m 175,00 m 145,00 m 175,00 m
Bredd 26,00 m 26,00 m 19,00 m 26,00 m
Djupg. 9,00 m 9,00 m 7,00 m 8,00 m
 
Mörker
Tider
 


Sandhamn


Tjärven


Simpnäs


Landsort 1)

 

 1. Landsort-Stavsnäs-Kanholmsfjärden
   
  SÄRSKILDA RESTRIKTIONER FURUSUNDSLEDEN Vind, Sikt och Mörker

  SÄRSKILDA RESTRIKTIONER SANDHAMNSLEDEN Vind, Sikt och Mörker
 • Med längd avses L.O.A.
 • Ang. antal lotsar och styrsedlar - se Lotsplikt
 • Förhalning i Stockholms hamn får ske i mörker även med fartyg som ej får gå i led i mörker
 • Lotsmötesplatser - se Bordning
 • Dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.
 • Mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa riktvärden.

 

Källa: Beslut av Lotsområdeschefen.