Start > Sjöfart
Sjöräddare som över

Foto: Fredrik Schlyter

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för sjö- och flygräddning. Uppgiften efterforskning och räddning (Search And Rescue) ska kunna utföras dygnet runt inom det område som LSO – Lagen om skydd mot olyckor – och internationella överenskommelser anger.

Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Området är hela Sverige. När luftfartyget är lokaliserat, övergår ansvaret till Kommunal räddningstjänst eller Fjällräddningstjänst – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för räddningsinsatsen.

Samverkan och utveckling

Sjöfartsverket ansvarar också för att följa upp och utveckla verksamheten sjö- och flygräddning. Vi har kontakt med andra myndigheter och organisationer verksamma inom räddningstjänsten, deltar i det internationella arbetet med representanter för andra länder och träffar avtal i sjöräddningsfrågor på såväl nationell som internationell bas. Vi utvärderar även räddningsinsatser av särskilt intresse och sammanställer årlig statistik över utförda sjöräddningsfall.

Räddningshelikoptrar

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och besättningar utgår från våra baser i Umeå, Norrtälje, Ronneby, Visby och Göteborg.

Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare. I samband med ett normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen. Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.