Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

Processanalys

FoI, Totalförsvarets Forskningsinstitut

Fokusfrågor för processanalysen

• Hur kan vi öka förmågan till samverkan och ledning vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö?
• Hur kan vi möjliggöra ett adekvat prehospitalt omhändertagande vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö?
 

Resultat av processanalysen i korthet

Under processanalysen identifierades två problemområden som gör att sjukvårdsinsatsen vid dessa aktörsgemensamma insatser försvåras;
 
  • När vi inte vet var de är 
  • När vi inte vet hur de mår
 Dessutom identifierades dessa fokusområden för projektet att arbeta vidare med:
 
  • Ledning och samverkan, uppdragsparallellitet
  • Möjliggörande för sjukvårdspersonal att medfölja annat transportmedel
  • Höjning av sjukvårdskompetens för räddningspersonal
  • Systembeskrivning samt nomenklatur
  • Legalitet 
 

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln