Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR

Syfte

En gemensam förståelse för varandras beslutsnivåer och typer av beslut samt att identifiera eventuella problem/hinder för en effektiv samverkan vid aktörsgemensamma insatser i oländig terräng.

Mål

• En systembeskrivning av beslutsnivåer och beslutsområden (typer av beslut) inom respektive organisation och hur de förhåller sig till varandra vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö utifrån ett nuläge. 
• En gemensam begreppsapparat.

 

Kontakt

UserPhoto

Cecilia Wegnelius
Tel: +46104785190
cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se

Dela artikeln