Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

Oländig miljö finns i hela Sverige från fjällkedja, inland till sjö och hav. Räddningen i dessa miljöer bygger på samverkan mellan olika aktörer och frivilliginsatser som koordineras av olika huvudmän. Brutet ben, skadad rygg och person i lavin var fokus för fjällräddarna från Abisko och Kiruna när de helgen 27-28 januari deltog vid Polisens årliga fjällräddningsövning vid Camp Ripan i Kiruna.

Inbjudna att närvara vid övningen var projektledningen för det nationella projektet SamSAR . SamSAR syftar till att förbättra för tredje man så att personen så snabbt som möjligt får adekvat vård vid en olycka i oländig miljö och att förbättra samverkan vid en större samhällsstörning där många instanser är inblandade.

Oländig miljö finns i hela Sverige från fjällkedja, inland till sjö och hav. Räddningen i dessa miljöer bygger på samverkan mellan olika aktörer och frivilliginsatser som koordineras av olika huvudmän. Utredningar/olyckor har visat att processerna för räddningsinsats och sjukvårdande insats på flera punkter skiljer sig så pass mycket att det skapar onödigt lidande för skadedrabbade och vid större störningar blir ineffektiv.Charlott Ek är en av deltagarna på övningen. Hon arbetar civilt som ambulanssjuksköterska. Nyligen blev hon godkänd fjällräddare och har målsättningen att bli instruktör inom Fjällräddningen. Hon ser en fördel med att räddningstjänstens arbetsmiljö lyfts upp till diskussion för att i framtiden bli effektivare.

- Vi är flera inom Fjällräddningen som arbetar inom hälso- och sjukvård och det har vi självklart nytta när vi utför uppdrag inom Fjällräddningen, säger Charlott Ek. Men som Fjällräddare är jag frånkopplad min arbetsgivare och har ingen rätt att tex. ge smärtlindring i form av medicin.

Även Anders Bergwall är Fjällräddare. Han bor i Abisko och är bergsguide. Han har varit med om tillfällen när smärtlindring skulle minskat tiden avsevärt för den skadade att komma till hälso- och sjukvård.

- Tidsaspekten är viktig när det handlar om allvarliga skador, ju snabbare en person kan få vård desto bättre, säger Anders Bergwall. Att hantera en person med stor smärta påverkar arbetet för oss Fjällräddare mycket. Olyckorna händer oftast i mycket otillgänglig terräng och när smärtlindring finns tillgänglig kan vi snabba på logistiken till skoter eller helikopter. Att bära ner en allvarligt skadad person utan smärtlindring i brant terräng och stenskravel tar tid.

SamSARs projektledare Cecilia Wegnelius konstaterar tillsammans med projektägaren Lasse Widell från Sjöfartsverket, styrgruppsrepresentanten Per-Åke Nilsson från Socialstyrelsen och projekt-gruppsrepresentanten Anders Benberg från Polisen att helgens övning har varit viktig att delta på.

Vi har fått möjligheten att förstå och lyssna på Fjällräddarnas utmaningar, betonar Cecilia Wegnelius. Det är mycket viktig input till projektet och stärker vårt uppdrag ytterligare. Jag har förhoppningar att några ur gruppen vill ansluta som referenspersoner i det fortsatta arbetet.

- Besöket här i Kiruna har bekräftat att behoven inom den statliga räddningstjänsten, Flygräddning, Sjöräddning och Fjällräddning ser lika ut, konstaterar Cecilia Wegnelius.

Under våren kommer projektet ta fram en publikation som beskriver nuläget och därefter fortsätter arbetet med implementering av ny metodik och förslag till regelverksändringar. Projektet avslutas till sommaren 2019.

Om SamSAR

I projektet SamSAR samverkar samhällsresurser för att människor ska få bästa möjliga vård vid aktörsgemensamma insatser i oländig miljö. Detta för att minska lidande och rädda ännu fler liv.

Projektet är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Projektet har tre huvudmål:

1) Ta fram en publikation som beskriver ett nuläge med kartläggning av regelverk, ansvar och mandat för berörda aktörer.

2) Ta fram en rapport som analyserar verksamhetsområdet och beskriver en önskad framtida nationell förmåga.

3) Skapa förmåga att genomföra dessa insatser vid höjd beredskap som en del i totalförsvaret.

Dela artikeln