Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ... > SamSAR > Nyheter

Mediauppbåd runt Cecilia Wegnelius med övningsområdet för Darwin bakomCecilia Wegnelius, projektledare för SamSAR och räddningsledare på JRCC blir intervjuad om sina erfarenheter från övningen.

I början av september deltog sjöräddningsledare från JRCC i en unik och omfattande övning för att ta lärdom från ett scenario med en fiktiv fartygskatastrof. En katastrof som skapade en exceptionell belastning på samordning mellan sjöräddning, sjukvård och samverkan.

En passagerarfärja har krockat med en oljetanker i höjd med Gryt och Valdemarsvik utanför den östgötska kusten. Med över 400 skadade passagerare, flera brännskadade, satte det en enorm press på samordningen mellan sjöräddningen och sjukvården.

- En sån här övning ger oss möjlighet att testa samverkan och systemet runt händelser som är exceptionella, berättar Mirko Thorstensson som är både forskare och spelledare vid dagens scenario.

Cecilia Wegnelius, projektledare för SamSAR och räddningsledare vid JRCC deltog för att ta vara på erfarenheter och lärdomar i SamSAR-projektet. Samverkan och ledning mellan sjukvård och räddningsenheter i en oländig miljö är en del av det som utreds i projektet för att kunna rädda fler liv och minska lidande för de personer som behöver transport.

- Scenariot fokuserar främst på sjukvårdsystemet där vi agerar givare. Lärdomarna och datan från det här scenariot kan vi ta med oss i SamSAR som kan komma att påverka arbetssättet för både de operativa räddningsenheterna och ledningsfunktionerna, berättar Cecilia.

Det är full aktivitet i lokalen, ett flertal organisationer är samlade med olika funktioner och där de simulerade lotsbåtarna går för att möta landtransporter visar det sig att det skett ett kommunikationsfel. Landtransporterna står på ett annat ställe.

- För vår del har det under omständigheterna flutit på väldigt bra. Den stora utmaningen i det här scenariot är att få landorganisationen att möta upp. Vi är väldigt effektiva till sjöss, berättar Christel Englund, sjöräddningsledare.

För mycket handlar om kommunikation. Vem får ta vilket beslut och hur fortplantar det sig sen i organisationerna på bästa sätt.

- Sjöfartsverket och JRCC har genomfört sin roll över förväntan, och även om vi har räknat med en standardtid för i- och urlastning så har helikoptrar, lotsbåtar och samverkande enheter samordnats otroligt effektivt, avslutar Mirko.

Information om Darwin

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) genomför övningen med stöd av Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. Den är en del av det EU-stödda forskningsprojektet DARWIN, läs mer här https://www.h2020darwin.eu/

Simuleringsövningen kombinerar KMC:s metodik för att simulera och värdera katastrofmedicinska insatser med FOI:s simuleringsverktyg, som stödjer simulering av ett stort antal resurser (mark, sjö, luft) och logistiska processer med faktisk geografi.

Information om SamSAR

Projektet syftar till att med utgångspunkt i krishanteringssystemets "Gemensamma grunder för samverkan och ledning" öka förmågan till inriktning och samordning gällande sjuktransporter i samband med räddningsinsatser i oländig miljö, t.ex. vid sjö- och flygräddning.

Målet är att ta fram en vägledning för inriktning och samordning för att öka förmågan att bedöma, initiera, samordna, samverka och leda arbetet vid denna typ av räddningsinsatser.

Projektet har pågått sen 2016 och har ett planerat projektslut andra kvartalet 2019.

Dokument

Dela artikeln