Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-03-19 05:02 
Sjöräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral mottar ett nödlarm från fartyget NS Point. Fartyget har stannat och gör 1 knop. Ett närliggande fartyg ringer in till sjö- och flygräddningscentralen och meddelar att de har kommuncierat med fartyget som meddelat att de har "fire and explosion" i maskinrummet. Helikopter LG003 larmas och är i luften efter tio minuter. Sjöräddningen i Riga meddelas och förbereder räddningshelikopter och Lettland har ett av sina kustbevakningsfartyg på väg. Fartyget befinner sig 80 nautiska sjömil österut från Kalmar.

Kartbild

2019-03-19 06:06

NS Point bekräftar rökutveckling i maskinrummet. De önskar ingen assistans utan behöver vädra ut i en timme innan de räknar med att ta sig vidare själva. Fartyget hade ingen last och de 22 i besättningen mår bra. Helikopter LG007 ombaseras till Visby för säkerhets skull och Kustbevakningens KBV 002 fortsätter mot fartyget.

2019-03-19 09:25

Handelsfartyget Oceanic ligger bredvid och assisterar vid behov. Oceanic bekräftar att det inte sker någon rökutveckling ombord och att läget är lugnt. NS Point avvaktar med luftning och berättar att de haft eld i en av tre motorer. Maskinisten utrymde tidigt och aktiverade CO2 från bryggan för att släcka.

Kustbevakningen fortsätter ut för att möta upp för att säkerställa att ingen miljöpåverkan skett. LG 007 återbaseras till Kristianstad.

Dela artikeln