Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-01-30 12:24 
Sjöräddning

En privatperson i land har observerat en båt, cirka 10 meter lång, till synes drivande nära land vid Kåpe udde i Vänersborgsviken. Inga personer syns till på eller i anslutning till båten. Sjö- och flygräddningscentralen spårar via namnet på båten en möjlig ägare till båten, men lyckas inte nå denne via telefon. För att ytterligare utröna situationen larmas räddningstjänsten i Vänersborg mot platsen.

2018-01-30 13:02

Sjö- och flygräddningscentralen har ännu inte fått kontakt med den möjlige ägaren till båten. Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 003 befinner sig i luften på övning och larmas mot området.

2018-01-30 13:24

Räddningshelikoptern är framme vid båten. Den är låst och inga tecken tyder på att båten blivit använd nyligen. Via ägaruppgifter i båten kommer sjö- och flygräddningscentralen i kontakt med ägaren som bekräftar att hen inte varit ute med båten i närtid. All tillgänglig information tyder på att båten har slitit sig. Sjörädddningsinsatsen avslutas.

Dela artikeln