Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-06-22 09:40 
Sjöräddning

Via SOS Alarm inkommer samtal från en privatperson som påträffat en tom, öppen fritidsbåt i anslutning till strandlinjen i Öregrund. Båten förfaller ha drivit till positionen och i den ligger fiskeredskap. Åror sitter i årtullarna. På båtens utombordsmotor saknas kåpan. Sammantaget kan detta innebära att någon person har fallit överbord från båten. Sjöräddningsinsats inleds. Mot området larmas

  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 007
  • Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar Rescue Rebecka samt Rescue Olof Wallenius
  • Kommunala räddningstjänsten i Östhammars fartyg Flamman
  • Kustbevakningens sjöövervakningsflygplan KBV 501
  • Den kommunala räddningstjänstens personal som genomför standlinjesök från land
2017-06-22 11:20

Båtens ägare är identifierad och befinner sig i säkerhet iland. Någon eller några personer verkar olovandes ha använt sig av båten. Det är oklart om någon befinner sig i nöd. För att utröna detta fortsätter sjöräddningsinsatsen.

2017-06-22 12:30

Sjöräddningsinsatsen avslutas. Området är mycket väl avsökt från ytan, luften och i strandlinjen utan att någon eller några nödställda personer påträffats. Ingen person är anmäld saknad. Båten förefaller ha använts olovligen av någon eller några personer. Insatsen kan återupptas om det framkommer ytterligare information som tyder på att den eller de personer som olovligen använde sig av båten verkligen befinner sig i sjönöd. Samtliga deltagande enheter tackas för sin insats.

Dela artikeln