Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-11-17 16:31 
Flygräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, får in ett larm om att ett mindre propellerplan har försvunnit från radarn norr om Malmö Airport, Sturup. En insats för att efterforska och lokalisera planet startas.

2019-11-17 16:36

JRCC får uppgifter från flygtornet om att det saknade flygplanet är på väg in för landning på Malmö Airport.

2019-11-17 16:43

JRCC får uppgifter om att flygplanet har havererat i samband med inflygningen och att det är lokaliserat 700 meter in på landningsbanan. De två personerna som befunnit sig ombord har själva tagit sig ur flygplanet och är till synes oskadda. Statens haverikommission är underrättade och ärendet har lämnats över till kommunal räddningstjänst. 

Sjöfartsverkets ansvar för flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Dela artikeln