Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-07-09 10:38 
Sjöräddning

Ett handelsfartyg på norrgående på Kattegatt har en sjuk besättningsmedlem ombord. Läkare gör bedömning att personen bör komma till sjukvård i land. Sjöräddningssällskapets Rescue Odd Fellow evakuerar personen till väntande ambulans i Bua.

Dela artikeln