Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-11-22 05:38 
Sjöräddning

En passagerarfärja på ingående mot Stockholm befinner sig i Furusundsleden och har en akut sjuk passagerare ombord. Passageraren evakueras till väntande ambulans i Kapellskär av Kustbevakningens fartyg KBV 315.

Dela artikeln