Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-11-09 11:37 
Sjöräddning

Holmöleden norr om Umeå.
M/S Capella, en passagerarfärja med 6 personer ombord anropar Sjöfartsverkets Sjö-och flygräddningscentral via kanal 16 att de har maskinhaveri och driver. Initialt misstänks brand i maskinrummet men det är vid närmare inspektion mycket ånga.

Inga personskador omborde men det är grov sjö, ca 20s/m.

M/S capella begär hjälp med evakuering av passagerare.

Sjöfartsverkets  Helikopter LG 005 har påbörjat vinchning

M/S Capella fotograferad från LG 005

2019-11-09 11:50

Sjöfartsverkets helikopter LG005 kommer vincha de 4 passagerarna ombord.
De återstående 2 besättningsmännen stannar kvar ombord och invänta bogsering.

kallade till platen är :

Sjöfartsverkets helikopter LG 005
Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 214 SE
KBV 181
SSRS Rsq Minlouis

2019-11-09 12:09

De 4 passagerarna är nu evakuerade och tagna i land.
Inga personskador.

2019-11-09 12:45

Sjöfartsverkets helikopter LG 005 åter på platas vid M/S Capella.
Avsikten är att vara i berdskap på plats om besättningen begär evakuering.

2019-11-09 13:01

KBV 181 beräknas vara framme vid M/S Capella  kl.13:10
de kommer bogsera fartyget in till Holmsund.

2019-11-09 13:22

Helikopter LG 005 har återvänt till bas, detta pga av dimma med mycket dålig sikt.

Senaste informationen från besättningen ombord är att de mår under omständigheterna bra.

2019-11-09 14:18

KBV 181 är på plats och har kopplat bogserlina

2019-11-09 15:04

Bogsering påbörjad. Lotsbåt Pilot 214 följer dem in till kaj.

Beräkant att vara framme i Holmsund till kvällen.

Vi tackar alla för ett gott samarbete

Dela artikeln