Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-01-15 07:02 
Övrigt

Via Sjöfartsverkets lotsplanering inkommer larm om ett grundstött handelsfartyg i anslutning till hamnen i Landskrona. Fartyget är 88 meter långt och är ej lotspliktigt. Åtta personer finns ombord, ingen är skadad. Faryget är inte lastat. Det blåser 8-9 m/s i området.
Sjö- och flygräddningscentralen larmar den kommunala räddningstjänsten i nordvästra Skåne, Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Statens Haverikommission. I och med att grundstötningen inträffat inom hamnområdet ansvarar den kommunala räddningstjänsten för eventuell räddningsinsats. Fartyget får inte flyttas förrän Transportstyrelsen lämnat klartecken. Kustbevakningen är på plats med fartyg vid haveristen.

Dela artikeln