Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-08-26 20:00 
Sjöräddning

Larm inkommer från en fiskebåt sydväst om Hoburgen, Gotland. 2 personer är ombord. Läget bedöms som allvarligt då båten tar in vatten i fören. De behöver hjälp med extra pumpar för att hinna få bort vattnet. Vattnet har inte kommit in i maskinrummet och båten tar sig för egen maskin mot Vändsburg hamn.

Fiskebåten var på väg från Gotland till Öland men har på grund av läckan vänt tillbaka mot Gotland.

Det är grov sjö på platsen.

Sjöfartsverkets Helikopter går mot haveristen med pumpar. SSRS går även med Resque Ronald Bergman mot haveristen.

2018-08-27 00:01

Fiskebåten tar sig för egen hand framåt mot Vändburg hamn. SSRS resque Ronald Bergman och ett civilt fartyg finns på plats i närheten av båten. Visbyhelikoptern står standby i Vändburg.

2018-08-27 00:07

Fiskebåten har runt 10 sjömil och ett par timmars färd kvar mot målet i Vändburg. Just nu är läget någorlunda stabilt och båten kan med hjälp av pumparna bli av med vattnet.

2018-08-27 02:19

Fiskebåten ankommer Vändburg. SSRS Vändburg hjälper båten med pumpar och annat för att förhindra att mer vatten kommer in i båten.

Sjöräddningsinsatsen är avslutad och alla inblandade enheter tackas för sin insats.

Dela artikeln