Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2020-08-29 11:38 
Flygräddning

Larm inkom kl 11:38 till Sjö-och flygräddningscentralen ang flyghaveri i skogsglänta nära ett stugområde öster om Arvika.


Sjöflygplan med två personer ombord.

Räddningstjänst på plats och Polis och Ambulanshelikopter på väg till området.

2020-08-29 12:24

Polis och Ambulans på plats.

Statlig flygräddningstjänst upphör kl 12:06
Platsen spärras av när det säkerställt att brandrisk ej föreligger.
Kommunal räddningstjänst tar nu över.

Dela artikeln