Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2017-04-29 11:06 
Flygräddning

Larm inkommer till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral via SOS Alarm från en privatperson ombord på ett mindre flygplan. Flygplanet har havererat kort efter start från flygfältet i Pålsträsk i Älvsbyns kommun. Två personer är ombord och båda är vid medvetande.

2017-04-29 12:06

Kommunal räddningstjänst kom fram till flygplanet och lokaliserade det.

2017-04-29 12:31

Statlig flygräddningstjänst avslutades då haveriplatsen är funnen. Kommunala räddningstjänsten fortsätter för att undsätta både människor och miljö. Sjöfartsverket stöttar med resurser.

Både ambulanshelikopter och Sjöfartsverkets räddningshelikopter är på väg fram för att hjälpa till med transport av skadade.

2017-04-29 12:45

Polis, kommunal räddningstjänst och ambulans är på haveriplatsen.

2017-04-29 13:01

Ambulanshelikopter framme i området.

2017-04-29 13:20

Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 006 landar vid haveristen, ska stötta med eventuell sjuktransport.

Dela artikeln