Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-06-05 20:23 
Flygräddning

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral får in ett larm från en privatperson som sett ett flygplanshaveri strax norr om Höör i närheten av Jularp. Flygplanet som är av mindre modell har haft en person ombord.

2019-06-05 21:00

Polisen har kommit till haveriplatsen och Statens Haverikommission är underrättad. Det är oklart vad som har orsakat olyckan.

Sjöfartsverkets ansvar för flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Dela artikeln