Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-06-04 12:00 
Sjöräddning

En person ombord på en fritidsbåt larmar om motorhaveri och grundstötning vid ön Krokabuskgrundet på Sandöfjärden i Luleå. Personen har varit i vattnet men lyckats ta sig upp på land för att försöka rädda båten. Mot haveristen skickas Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 2019 samt Kustbevakningens KBV 306.

2018-06-04 12:42

Haveristen är flott och kan fortsätta för egen maskin.

Dela artikeln