Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2019-02-08 03:19 
Sjöräddning

Ett handelsfartyg på resa till Norrköping larmar Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral via sjötrafikinformationscentralen VTS Oxelösund om att man grundstött i Bråvikens mynning. Fartyget har en dödvikt på 3900 ton och är 90 meter långt. Det blåser nordlig vind cirka 15 m/s i området. Tio personer befinner sig ombord, samtliga är oskadda efter grundstötningen. Fartyget tar dock in vatten i en ballasttank och med fem graders slagsida går man mot Oxelösund. Mot haveristen larmas Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 212 samt Kustbevakningens fartyg KBV 313 och KBV 050.

2019-02-08 05:21

Fartyget har tagit sig till hamn i Oxelösund för egen maskin och sjöräddningstjänsten avslutas. Transportstyrelsen, Polisen, kommunal räddningstjänst, länsstyrelsen och Statens haverikommission är underrättade om händelsen.

Dela artikeln