Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Sjö- och flygräddning ...
  2018-09-11 16:19 
Sjöräddning

Ett handelsfartyg på 4800 dödviktston (cirka 90 meter långt) har haveri på huvudmaskinen och driver manöverodugligt cirka sex nautiska mil sydväst om Marstrand. Fartyget har inte deklarerat nöd och planerar att ankra när djupet blir gynnsammare. Rederiet är i kontakt med bogserbåtsbolag för assistans. Sjö- och flygräddningscentralen har täta kontakter med fartyget, rederiet, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Sjöfartsverkets räddningshelikopter är i beredskap i händelse att situationen förvärras och fartygets besättning skulle behöva evakueras. Kustbevakningen, som ansvarar för miljöräddning, sänder fartygen KBV 001 samt KBV 316 mot haveristen 

2018-09-11 17:21

Fartyget meddelar att man ankrat och fått stopp på driften. Man har inte deklararerat nöd. Det blåser sydvästlig vind med över 20 m/s i byarna. KBV 316 är framme vid fartyget.

2018-09-11 19:37

Fartyget draggar. Kustbevakningens KBV 001 genomför nödbogsering till ankringsplats på Dana fjord utanför Göteborg. Därifrån kommer fartyget att tas till kaj för felavhjälpande underhåll.

Läs mer om nödbogseringen på Kustbevakningens webbplats.

Dela artikeln